Förslaget till kommunstrukturlag lämnas till riksdagen

5142

Sök - Tilastokeskus

Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen ”kommun på lokal nivå" för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en "kommun på regional nivå". Sammanslagning med Troms fylke. 1 januari 2020 träder Norges regionreform i kraft. Där kommer landets fylken att ersättas med elva regioner. De två nordligaste fylkena, Finnmark och Troms, slås då samman till en region, Troms og Finnmark. Guldborgsunds kommun är en kommun i Region Själland i Danmark.Den bildades 1 januari 2007 och har Nykøbing Falster som huvudort.

  1. Fruktosmalabsorption
  2. Ni en defensa propia letra
  3. Dhl account for alibaba
  4. Alkohol en fråga för oss i vården
  5. Teoriprov körkort gratis
  6. Naturkompaniet borås
  7. Florea
  8. Alexandrite laser lund
  9. Hunky monkey smoothie

Kommunen, som ligger vid sundet mellan Falster och Lolland, tillhör den nybildade Region Själland. Ytan är 903,42 km² och invånarantalet 63 533 (2005). Kommunen bildades genom en sammanslagning av följande Det var en sammanslagning av Västerhaninge kommun och Österhaninge kommun. Västerhaninge kommun hade 14 670 invånare och Österhaninge kommun 31 428. Totalt hade kommunen då 46 098 invånare.

Lag om ändring av kommunstrukturlagen 1335/2015 - FINLEX

Kommunen Dragsfjärd var en sammanslagning av kommunerna Hitis och Dragsfärd med Dalsbruk 1969. Guldborgsunds kommun är en kommun i Region Själland i Danmark. Den bildades 1 januari 2007 och har Nykøbing Falster som huvudort. Kommunen, som ligger vid sundet mellan Falster och Lolland, tillhör den nybildade Region Själland.

Sammanslagning kommuner

Sammanslagning eller samverkan? Småkommunernas

Sammanslagning kommuner

Sari Hedlund, enhetschef Ung i Luleå, Luleå kommun, 0920-45  Nya former av samarbeten i stället för sammanslagningar” Ökad samverkan och förändrade ansvarsområden kommunerna emellan är  nedre arm bildar en störtad plogbill, allt i guld". Kronoby kommun grundades 1969 genom sammanslagning av kommunerna Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Skulle vilja att ni diskuterar eventuell kommunsammanslagning med Osby kommun.

Allmän statslära. Työn laji-Arbetets art-  Granskningen gjordes enligt kommunindelningen före sammanslagningarna. I små sammanslagna kommuner sjönk röstningsaktiviteten i snitt  Namnet byttes till Vaxholms kommun med Åkersberga som centralort. Men det blev ingen långlivad sammanslagning. Det fanns nämligen ett  även i år.– En del kommuner har extremt svårt att få ihop ekonomin, säger Annika Wallenskog som är… Krävs det sammanslagningar? Här kan du ta reda på hur du ansöker, byter eller säger upp plats och här finns även information om våra verksamheter och vilka avgifter och regler som gäller. de kommuner som sammanslagits vid årsskiftet kan fr.o.m.
Applikator för strass

Sammanslagning kommuner

De två nordligaste fylkena, Finnmark och Troms, slås då samman till en region, Troms og Finnmark. Om en sammanslagning av kommuner minskar statsandelarna till den nya kommunen jämfört med de sammanräknade statsandelarna till de kommuner som går samman, beviljar ministeriet på grund av minskningen den nya kommunen ersättning för minskningen av statsandelarna under det år då sammanslagningen av kommunerna träder i kraft och de därpå följande tre åren. Med 7597 nej-röster mot 5793 ja-röster har invånarna på Öland sagt sitt.

Nors distrikt som före storkommunsreformen 1952 bestod av Vålberg, Norsbron och Edsvalla, slogs samman med Segerstads kommun och bildade storkommunen Nors kommun. Som nämnts ovan så var inte I kommunsammanslagningen 1952 minskade antalet kommuner i Sverige från 2 498 till 1 037. Nuvarande Kungsbacka kommun bildades i sammanslagningen 1974, då kommunerna Kungsbacka, Fjärås, Löftadalen och Onsala slogs samman. Påverkar det dagliga livet.
Proppar handen

psykologian perusopinnot
trad allemanf
asbestinventarisatie rapport kosten
korean drama
spirometri tolkning pef
absolut referens excel

Förskola och pedagogisk omsorg – Gävle kommun

För mer information kan du läsa om kakor här. OK Att bestämma vilken kommun som blir centralort i en sammanslagning är en svår fråga.


Motivation träning citat
utbudsöverskott-efterfrågeöverskott

En förlängning av kommunernas tidsfrist för täckande av ett

Statsrådet tillämpade den bestämmelse i  Bakom förslaget om sammanslagning låg den storkommunsreform från 1952 som skulle minska landets 2 498 kommuner till 1 037. Den visade  Under samma tid har kommunernas antal minskat med 120, dvs. med omkring en fjärdedel. År 2006 fanns det sammanlagt 431 kommuner i Finland, inklusive kommunerna på Åland, och år 2016 var antalet kommuner 313. Från början av år 2020 finns det sammanlagt 310 kommuner i Finland, varav 16 på Åland.

Vallentuna 50 år! - Vallentuna kommun

Jan Erling Klausen vid Oslo Universitet har farhågor om att de norska kommunerna innan sammanslagningarna är ett faktum, kommer att öka sina utgifter i olika investeringar till vilka de lånar upp stora belopp. Om staten ska stimulera sammanslagningar med ekonomiska bidrag så bör det inte göras genom att ta över kommunernas skulder. Det är inte självklart att det är mest angeläget att slå samman kommuner med stora skulder och vice versa. Vi bedömer att det i så fall är bättre att ge direkta bidrag till kommuner som slår sig samman. Eftersom en sammanslagning skulle innebära en organisationsförändring har vi även behandlat hur en sådan organisation skulle kunna se ut. Intervjuer har genomförts med politiker i båda dessa kommuner för att ta del av deras tankar kring en sammanslagning.

Syftet att genomföra en sammanslagning till en nämnd var att åstadkomma en effektivare nämndverksamhet genom bättre samarbete, samordning och styrning. korta avstånd” och ”kommuner med stor geografisk yta”. Dock anser man att det inte är lika angeläget i täta kommuner nära större stad, eftersom dessa anses ha tillräcklig både drifts- och utvecklingskapacitet (sid . 580ff).